Menu

Herbestemming Architectuur

Bij herbestemming en hergebruik van bestaande gebouwen draait het om een zorgvuldige afweging. Wat zijn de hergebruikmogelijkheden, de technische aspecten en de bijbehorende kostenfactoren daarvan, en vooral, welke gebruikers zijn in welke herbestemmingsmogelijkheid geïnteresseerd? MD2A beschikt over de expertise om deze doorslaggevende analyse en advisering te kunnen doen én betrekt geïnteresseerde gebruiker(s) bij alle fasen van het project.

50% van onze opdrachtenportefeuille bestaat uit herbestemming projecten. Vaak gebouwen met een formeel monumentale status of met een voor de omgeving grote emotionele waarde. Door bij het gehele herbestemming-traject zowel de opdrachtgever als de beoogde gebruikers te betrekken, leiden onze herbestemming-projecten altijd tot karakteristieke oplossingen voor specifieke gebruikers op bijzondere plekken.

MD2A is één van de partners in Renium Adviseurs B.V., een multidisciplinaire specialist op het gebied van karakteristieke herbestemming.