Menu

Nieuwbouw Architectuur

Het zoeken naar betekenisvolle context, zinvolle karakteristiek en naar met u als opdrachtgever gezamenlijk gedragen ambities. Dat is voor MD2A bepalend in het realiseren van hoogwaardige architectuur bij nieuwbouw projecten.

Na een verkennende modelstudie, haalbaarheidstudie en samenstelling van het programma van eisen komen wij als architect, met u tot een ontwerp voor een karaktervol en intelligent gebouw dat past in zijn omgeving. Of de nieuwbouw nu wordt neergezet op een nieuwe bouwlocatie of op een vrijgekomen plek in een verstedelijkt gebied.

Focus op onderhoud- en energiekosten

In de verkenningsfase leidt de focus op onderhoud- en energiekosten tot afwegingen over:

  • gebouwvorm
  • zonoriëntatie
  • daglichttoetreding
  • oppervlakte 

Focus op functie

Focus op de verblijffuncties, zoals wonen en werken, vraagt aandacht voor ruimtes waar mensen elkaar graag ontmoeten, worden uitgenodigd om geconcentreerd te leren, te werken of te kunnen ontspannen.

Focus op energieneutraliteit

Energieneutraliteit en duurzame kwaliteit ten aanzien van gebruik en hergebruik van grondstoffen zijn voor ons belangrijke kernthema’s.

Na de analytische verkenningsfase volgen de conceptuele oplossingen en van daaruit het uiteindelijk architectonisch ontwerp voor de te realiseren nieuwbouw.