Menu

Onderzoek Architectuur

MD2A ontwikkelt gedegen expertise op basis van eigen onderzoek, onder andere over ondergronds parkeren en passief bouwen. Deze expertise zetten wij waar mogelijk in bij de projecten die door ons behartigd worden.

Daarnaast doen we als onafhankelijk expert onderzoek voor derden, zoals haalbaarheidsonderzoek, risicoanalyses, een second opinion op contractstukken voor ontwikkeling en/of realisatie van bouwprojecten, en advies over oorzaak en herstel van gebouwschade.