Menu

Op 30 januari 2015 is de Cuneraschool opgeleverd

In 2012 hebben wij samen met o.a. BAM Utiliteitsbouw een door de gemeente Rhenen uitgeschreven tender, voor een design & build contract voor de bouw van twee nieuwe basisscholen gewonnen.

Om logistieke redenen zijn de twee scholen, de Springplank en de Cuneraschool, na elkaar gebouwd. De Springplank is in 2014 in gebruik genomen. Het bouwproces bij de Springplank verliep zo voorspoedig dat de school al voor de geplande datum kon worden opgeleverd. Voor de bouw van de Cuneraschool is het zelfde team opnieuw samengesteld, en ook dit keer verliep het bouwproces zo voorspoedig dat er weer ruim voor de geplande datum kon worden opgeleverd.

Nadat de school in maart al is verhuisd naar het nieuwe gebouw, heeft op 15 april de feestelijke officiële opening plaatsgevonden. Onder een stralende voorjaarszon is er geluisterd naar een aantal korte toespraken. Hierna is de school bezichtigd.

De kinderen kunnen spelen op het schoolplein dat dankzij sponsorgeld is ingericht.De gebruikers van de school zijn erg trots op het mooie gebouw, dat ook een geweldig uitzicht biedt op de wijde omgeving.

//