Menu

Over ons

MD2A is een bureau, dat met haar ondertitel “meer dan alleen architectuur” de breedte van haar ervaring en kwaliteiten wil illustreren.

Met een mix van architectonische ontwerpkracht en professionele dienstverlening ontwerpen en realiseren wij aansprekende gebouwen en omgevingen. Dat doen we zorgvuldig, analytisch en vindingrijk, binnen budget en planning.

Wij werken vanuit een rijke ervaring en vergaande kennis op het gebied van ontwerpen, technisch bouwkundige uitwerking, kosten- en bestekdeskundigheid en directievoering / bouwbegeleiding.

3D tekenwerk is de standaard voor de inrichting van onze werkzaamheden.

Energieneutraliteit, hergebruik en duurzaam gebruik van grondstoffen en overige materialen zijn voor ons en ons vak belangrijke thema’s in elk project.

Daarbij staan 4 V’s centraal:

Verkennen – inzoomen op ambities, wensen en eisen

Eerst goed luisteren, kritische vragen stellen en strategisch denken. Immers, de vragen die je stelt bepalen de antwoorden, die je krijgt. Vervolgens zoomen we verder in op eisen en wensen van opdrachtgever en gebruikers, maar vooral ook op de ambities van beiden. Die zetten we af tegen de mogelijkheden van de locatie, de ruimte in de regelgeving en de kaders van het budget.

In complexere situaties, met meer belanghebbenden, en omwonenden, zoals altijd bij inbreidingslocaties binnen de bebouwde kom van steden en dorpen, is deze zorgvuldige start bepalend voor het verkrijgen van vertrouwen van die betrokkenen en het (h)erkennen van hun van belang zijnde inbreng in het planproces.

In het verkrijgen van een gedegen draagvlak voor de gedachte herontwikkeling of planvorming hebben we nuttige instrumenten ontwikkeld (zoals speed-dates, open atelier sessies e.d.), die bijvoorbeeld ook in een situatie van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te pas komen.

Zowel voor woningbouw projecten als voor bedrijfsaccommodaties zijn daarmee aansprekende oplossingen tot stand gekomen.

Verleiden – ontwerpen voor en vooral met opdrachtgever en gebruikers

De opgave wordt met opdrachtgever en gebruikers vorm gegeven. Goede, doordachte en dus duurzame plannen ontstaan alleen door goede interactie tussen architect, opdrachtgever en gebruikers. Gebruikers staan daarbij altijd centraal, die van nu, maar zeker ook die van de toekomst. Ook op langere termijn moeten gebouwen en hun omgeving aan de eisen en wensen van de gebruikers dán, kunnen voldoen.

Vertalen – worden en ambities omzetten in een aansprekend ontwerp

Woorden en ambities omzetten in een concreet plan, dat is ontwerpen. Zorgvuldig interpreteren en creatief vertalen is de essentie. Helder, functioneel en soms expressief. Maar altijd duurzaam, ruimtelijk en met een vleugje poëzie !

Vieren – samen werken aan het best mogelijke resultaat

Ontwerpen en bouwen is samenwerken met opdrachtgever, gebruikers, adviseurs, bouwers en overheden. Alleen door intensief samen te werken bereik je het best mogelijke resultaat. Dat kost soms veel energie, maar wat altijd overheerst is het plezier in de opgave, in de samenwerking en in het eindresultaat. En dat vieren we !