Menu

Nijmegen Grote Boel

In Nijmegen in het plan Grote Boel, zijn 88 all-electric woningen gerealiseerd in meerdere typen. In het ontwerp voor de verkaveling is bewust ruimte gelaten voor zelfbeheer door bewoners en vormen van stadslandbouw.

//