Menu

Sint Anthonis De Staetse Hof

Herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie binnen de bebouwde kom, op basis van verkregen draagvlak met omwonenden, tot 10 levensloopbestendige patio-koopwoningen.

//