Menu

Veghel de Erven – Hubertushoeve

Nieuwbouw 35 grondgebonden woningen in erf-typologie in plan Veghels-Buiten.

De kopers van het eerste project “ Veghels Mooiste” (35 woningen)  in Veghels Buiten hebben hun nieuwe woning kunnen betrekken en ook is een start gemaakt met het aangrenzende, ook door ons ontworpen, tweede project “Veghels Mooiste in het kwadraat” (30 woningen).

Het stedenbouwkundig plan Veghels Buiten  is ontworpen als een verzameling  “boerderij-erven”  tussen de groene weilanden.  Alle woningen worden ontsloten vanaf een compact erf en hebben naar de tuinzijde zicht op de open groene ruimte waar de erven in geprojecteerd zijn. Het heeft geleid tot een voor elk erf onderscheidende uitwerking van het thema “ boerenerf”. Kapschuren, lage goten met verhogingen bij de bedrijfsdeuren, houten gevelbekledingen, robuuste gebinten en flauw hellende aankappingen als uitbreiding van het eenvoudige hoofdvolume vormen de karakteristieken. Ze hebben een vertaling gekregen in deze 35 woningen aan de Hubertshoeve. Het zijn de eerste gasloos gerealiseerde nieuwbouw woningen in Veghels Buiten. Door extra isolatie en het aanbrengen van de nodige zonnepanelen kunnen de woningen worden verwarmd met een elektrische warmtepomp. De zonnepanelen zijn in kleur uitgevoerd passend bij de antraciet- resp. oranjebruin gekleurde keramische dakpannen. Alle zonnepanelen zijn met een in-daksysteem fraai in de dakbedekking geïntegreerd. Een inspirerend stedenbouwkundig raamwerk heeft geleid tot in totaal 65 karakteristieke woningen, die ook bij de kopers erg enthousiast zijn ontvangen.

//