Menu

MD2A

Nieuwbouw, verbouwing of uitbreiding, altijd zoeken wij naar zinvolle karakteristieken en naar met opdrachtgever en gebruiker(s) gezamenlijk gedragen ambities voor een te realiseren gebouw in haar omgeving. De toevoeging “meer dan alleen architectuur” in ons beeldmerk wijst op onze ervaring en vaardigheid in al die andere aspecten, die een architectonisch ontwerp tot realisatie moeten brengen. Samenwerken is daarbij het belangrijkste element, de kern van ons opereren !

Lees meer

Herbestemming Architectuur

Bij herbestemming en hergebruik van bestaande gebouwen draait het om een zorgvuldige afweging. Wat zijn de hergebruikmogelijkheden, de technische aspecten en de bijbehorende kostenfactoren daarvan.

Naar Herbestemming Architectuur

Renovatie Architectuur

Als de functionaliteit van woningen of gebouwen te kort schiet of technische veroudering parten gaat spelen, biedt slimme renovatie van MD2A de oplossing voor verlenging van de levensduur. Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt .

Naar Renovatie Architectuur

Interieur Architectuur

Binnen het steeds complexer wordende ontwerpproces voor gebouwen is de interieurdiscipline een zelfstandige factor van belang. MD2A werkt vanuit zijn unieke oriëntatie op de eindgebruikers .

Naar Interieur Architectuur