Buytenhof

Van ingewikkelde puzzel naar succesvol eindresultaat

Op een aantrekkelijke locatie op loopafstand van het centrum van Voorburg ontwierp MD2A een appartementengebouw voor sterk uiteenlopende doelgroepen. De combinatie van grotere en kleinere appartementen, een krappe bouwplaats, een duurzaam bodemwarmte-systeem en een bestaande hogedruk-gasleiding in de grond leverde een ingewikkelde puzzel op. Met intensief reken- en denkwerk droeg MD2A bij aan een fraai resultaat en een succesvol project.

De aanloop
In opdracht van Loostad Vastgoedontwikkeling ontwerpt MD2A op een vrijkomende kavel nabij het centrum van Voorburg een nieuw appartementengebouw met uitzicht op het historische kanaal de Vliet en het monumentale park Vreugd & Rust. De gemeente heeft twee belangrijke eisen gesteld: er moet een volledig ondergrondse parkeergarage komen en het gebouw moet voorzien in de woonbehoeften van verschillende doelgroepen: starters, empty-nesters en senioren. “Het begin van een interessante puzzel,” in de woorden van Ton Bons van MD2A.

opdracht: Loostad Vastgoedontwikkeling 
ontwerp: MD2A, meer dan alleen architectuur
installatieconcept: Starre Advies
constructief ontwerp: Van Rossum raadgevend ingenieurs
realisatie: Goossen te Pas Bouw

Uitdagingen
Dwarse draagconstructie | Om te voorzien in de behoeften van de verschillende doelgroepen ontwerpt MD2A appartementen van uiteenlopend formaat: 9 stadsappartementen van ca. 50 m2, 20 luxe appartementen van 100-175 m2 en 4 royale penthouses. Ook de ondergrondse parkeergarage heeft haar eigen optimale maatvoering. Aan MD2A de taak om voor deze uiteenlopende plattegronden een optimale structuur te ontwerpen. Bons: “Een uitdagend vraagstuk. Uiteindelijk kozen we ervoor het langgerekte gebouw over de volle lengte een draagstructuur in dwarsrichting te geven die vooral ruimte laat voor grote ramen voor veel licht en een weids uitzicht.”

Funderingspalen en bodemwarmtewisselaars | Duurzaamheid is een ander belangrijk element in het project. In verwarming, koeling en ventilatie wordt voorzien in een systeem op basis van bodemwarmte. Daarvoor moeten kwetsbare warmtewisselaars 60-80 meter diep de grond in worden gebracht. Terwijl het gebouw vanwege de slappe grond naast het kanaal al heel veel funderingspalen nodig had. “Tussen al die palen moesten ook die warmtewisselaars nog komen, dat was geen sinecure,” zegt Bons. MD2A legt met het ontwerpteam deze puzzel met nauwgezette 3D-tekeningen die de werkzaamheden voor de aannemers uitvoerbaar maken.

Hogedruk-gasleiding | Door de bestaande binnenstedelijke situatie heeft het project al te maken met een krappe bouwplaats. Een extra complicatie is een hogedruk-gasleiding van die zich langs de grens met park Vreugd & Rust in de grond bevindt. Regelgeving verbiedt werkzaamheden en bebouwing binnen 3 meter van de leiding. Met creatieve veiligheidsmaatregelen weet MD2A dit terug te brengen tot 2 meter. “Maar de meest ingrijpende aanpassing is om de Buytenhof op deze plek over twee woonlagen 2,5 m te laten inspringen,” vertelt Bons. “Daardoor kan de netbeheerder in later stadium toch eventueel noodzakelijke werkzaamheden aan de gasleiding uitvoeren.”

MD2A | Buytenhof, Voorburg
MD2A | Buytenhof, Voorburg

Kosten managen | Vanwege de complexiteit van het project formeren architect, adviseurs en aannemer een bouwteam. Het team werkt integraal in 3D-BIM, zodat er ruimte is voor de inbreng en informatiewensen van elke partij. “Het was een voordeel dat wij het project al helemaal als 3D-model hadden uitgewerkt. Daardoor verliep de bouwvoorbereiding geolied en kwamen we tijdens de realisatie niet meer voor verrassingen te staan. Zo konden de kosten en planning onder controle worden gehouden.”

Het resultaat
De inspanningen van het bouwteam resulteren uiteindelijk in een stijlvol gebouw met drie duidelijk onderscheiden delen: de Vlietzijde, Raadhuisstraatzijde en het tussengedeelte, elk met gevels van traditioneel metselwerk in een herkenbare eigen tint (donkergrijs, rood, crème-wit of donkerrood). De verkoopperiode maakt duidelijk dat de appartementen bij alle beoogde doelgroepen goed in de smaak vallen.