De bouw van woningen in Sint Anthonis is bijna gereed. De eerste woningen zijn opgeleverd.

Het betreft hier de herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie binnen de bebouwde kom, op basis van verkregen draagvlak bij de omwonenden tot 9 levensloopbestendige patio-koopwoningen.

MD2A | Sint Anthonis - Den Vogelscamp