Menu

Renovatie Architectuur

Als de functionaliteit van woningen of gebouwen te kort schiet of technische veroudering parten gaat spelen, biedt slimme renovatie van MD2A de oplossing voor verlenging van de levensduur. Samenwerking, een belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze, speelt daarbij een cruciale rol.

Met en voor de gebruikers

Samen met opdrachtgevers en de ‘zittende’ gebruikers werken wij als architect toe naar de best mogelijke renovatie-oplossing. Met en voor de gebruikers worden de verbeteringen en vernieuwingen gerealiseerd. Het resultaat van deze aanpak is dat de marktpositie van het object fundamenteel wordt verbeterd en de wensen van de gebruikers optimaal worden beantwoord.

Duurzame kwaliteit

Kansen om de duurzame kwaliteit in de zin van grondstoffenhuishouding en energiebalans te verbeteren, vormen altijd een belangrijk ingrediënt in onze renovatieprojecten.