MD2A heeft opdracht gekregen het eigen voorstel voor verduurzaming en optopping van het kantoorpand aan het Landjuweel 14 technisch uit te werken ten behoeve van vergunningaanvraag en prijsvorming. Dit gaan wij doen in samenwerking met onze adviseurs Visietech en IBT ingenieursbureau voor bouwtechniek. In ons plan van aanpak krijgt het kantoorpand, dat ruim 25 jaar geleden door ons bureau is ontworpen, niet alleen een verduurzamingsslag maar ook een algehele upgrade.