Met de inbreng en bemiddeling van MD2A is het gelukt om de neuzen van alle gebruikers, de verschillende VVE’s, van Buitenplaats Rhenendael dezelfde kant op te krijgen en het 20 jaar oude vastgoed met een plan voor verduurzaming weer toekomstbestendig te maken. Oftewel een transitie naar een energieconcept voor het centrale voorzieningengebouw van dit bijzondere woonpark op een unieke locatie.

In 1999 werd Buitenplaats Rhenendael opgeleverd en in gebruik genomen. Het project betrof de herontwikkeling van het voormalige Julianaziekenhuis tot een woonpark met 164 koopwoningen en -appartementen. De woningen zijn gegroepeerd in twee Villa’s en twee Palazzo’s met luxe appartementen en twee grondgebonden clusters, de Court en de Arena, alle georiënteerd op de centrale parkstrook. Daarin bevindt zich een grotendeels ondergronds gerealiseerd centraal voorzieningengebouw met ontmoetingsruimten, een zwembad, fitnessruimte, een bibliotheek en dergelijke, waarop als 5e gevel voor de omliggende woningen een mooie daktuin is aangebracht.

Door juiste materiaaltoepassing, detaillering en goed onderhoud via de samenwerkende VVE’s van alle gebouwen oogt het project nog steeds vrijwel als nieuw !

Helaas is als gevolg van de droogte van de laatste twee jaren, de daktuin grotendeels verloren gegaan. Besloten is onder regie van MD2A deze daktuin geheel te vernieuwen en meteen ook het energieverbruik van de gemeenschappelijke voorzieningen te minimaliseren. Met participatie van alle bewoners, en de zes VVE’s, is er een plan voor verduurzaming en energiebesparing voor dit centrale hart van de Buitenplaats ontwikkeld. Het aanbrengen van een “zonnebank” met 105 zonnepanelen maakt daarvan deel uit. Met de maatregelen wordt het gasverbruik met bijna 20% (9.000 m³) en het elektriciteitsverbruik met ca. 50% (45.000 kWh) gereduceerd.

Meer dan het moeten voldoen aan wettelijke vereisten hebben de al op korte termijn te realiseren besparingen op exploitatiekosten de bewoners met grote meerderheid tot gezamenlijke besluit gebracht de benodigde investeringen te goed te keuren.

MD2A | Buitenplaats Rhenendael, Rhenen
MD2A | Buitenplaats Rhenendael, Rhenen