Menu

Rotterdam Pleinweg

Vervangende nieuwbouw binnen een gesloten bouwblok, van huurappartementen ten behoeve van een zorginstelling

Voor onze opdrachtgever, een particuliere beleggingsmaatschappij, hebben we een eerste Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG 1, 2 en 3) voor de realisatie van 23 zorgappartementen met bijbehorende ruimten aan de Pleinweg in Rotterdam ontworpen. Duurzame verlaging van de energiekosten en toekomstgerichte bouwkwaliteit vormen ambities waarvoor ook deze opdrachtgever zich wil inzetten. De huurder van het hele complex is een in Rotterdam gevestigde zorgorganisatie.

Op de locatie stonden ernstig verzakte panden met een noodzaak tot sloop en vervangende nieuwbouw. Aanwezigheid van asbest, bodemvervuiling en de risico’s t.a.v. verdere verzakking van buurpanden bepaalden de aanpak en aanloop tot het feitelijke bouwproject.

De nieuwbouw bestaat uit een kelderlaag en vijf daarboven geprojecteerde bouwlagen. Het casco voor de bovenbouw bestaat uit een modulair bouwsysteem van Neopor isolatieblokken, een soort “legoblokken voor volwassenen”. Internationaal is dit bekend als een ICF bouwsysteem. ICF staat voor Insulated Concrete Forms, waarvan na stapeling van de blokken, de kern wordt volgegoten met beton, zodat een constructief verantwoorde wand ontstaat met een zeer hoge isolatiewaarde. Als verdiepingsvloeren worden daarin staalplaatbetonvloeren aangebracht met zwevende dekvloeren en vrijhangende plafonds. De buitengevels worden afgewerkt met minerale steenstrips welke op kleurreceptuur worden vervaardigd en zo goed aansluiten op de naastliggende bebouwing. Belangrijkste voordelen zijn hoge Rc-waarden van de buitenschil en een zeer korte bouwtijd. 

Als installatie is een innovatieve gasloze installatie ontwikkeld die voor verwarming en koeling van de woningen en de algemene ruimten zorgt. Die bestaat uit drie warmtepompen in combinatie met op het dak geplaatste drycoolers.

De bouwlocatie is na sloop en sanering bouwrijp opgeleverd in maart 2020. Oplevering van het gebouw aan de eindgebruiker vindt volgens de planning eind oktober 2020 plaats.

Het project wordt met inbegrip van sloop en sanering van de bouwlocatie gerealiseerd op basis van een Design & Construct-overeenkomst. De architect en andere adviseurs werken na afronding van het Definitief Ontwerp onder verantwoordelijkheid van de gecontracteerde aannemer het project verder uit, zodat er een optimale inbreng en afstemming plaatsvindt binnen de overeengekomen prestaties en budget. De opdrachtgever is maximaal ontzorgd ten aanzien van coördinatieverplichtingen en risicoaansprakelijkheden.

Het is een aanpak, die ruimte biedt voor vernieuwingen in de bouw zonder opdrachtgevers daarvan de risicodrager te maken en die zich richt op vruchtbare samenwerking tussen adviseurs en uitvoerende partijen. Een aanpak ook, die zich op grond van deze en eerdere ervaringen, prima leent voor dergelijke binnenstedelijke herontwikkelingsvraagstukken.

//