Als onderdeel van de realisatie van een nieuwe Gamma bouwmarkt aan de Scherpenzeelseweg  in Barneveld, diende ook de vertreklocatie zelf herontwikkeld te worden. In overleg met de gemeente heeft dat geleid tot een project van 30 huurappartementen op een ondergrondse parkeergarage en 8 grondgebonden eengezinswoningen. Na realisatie van de nieuwe Gamma kon de vertreklocatie medio 2022 worden ontruimd en konden de voorbereidingen voor de bouw starten. De huurappartementen richten zich met name op de senioren doelgroep, met een groot overdekt atrium als ontmoetingsruimte. De dakvlakken op de derde bouwlaag lopen in de appartementen op die laag door als hoge vides in de woonruimte. In de voorbereiding van dit project is het ontwerp in goed overleg met direct omwonenden ontwikkeld en is zo ook het draagvlak verkregen voor de te voeren RO-procedure.